The Ecloud adapter


The sticker

How does it work?

Onze adapter wordt gebruiksklaar geleverd. Uw werknemer registreert zijn account, plakt een sticker in zijn stopcontact en begint te laden. De adapter registreert het verbruik, de werkgever betaalt en de werknemer wordt terugbetaald, nog voor hij zijn verbruiksfactuur ontvangt.The package

Wij leveren u een adapter met bijhorende stickers. De adapter wordt gelinkt aan een wagen en de werknemer kan één of meerdere stickers registreren om een laadpunt te creëeren.